SamtyckeKund

Anledning

Innan ett utdrag hämtas från vårdinrättning behöver du signera ett Samtycke

Signera

Om du samtycker till att försäkringsbolaget hämtar ett utdrag till din journal godkänner du genom att signera med BankID direkt i tjänsten

Klart

Samtycket är nu signerat och skickas till försäkringsbolaget. Det finns även möjlighet för dig att ladda ner en PDF kopia av samtycket

Notifikation

SMS och mail skickas till dig med information om varför försäkringsbolaget behöver ett samtycke

Granska

Du loggar in med BankID och granskar försäkringsbolagets behov av en journalkopia

Nytt samtycke

Försäkringsbolaget får behov av att se ett utdrag ur din journal vid t.ex. nytecknade av försäkring eller anmäld skada