Digitaltsamtycke.se

Digitaltsamtycke.se är en tjänst tillhandahållen av Belivia Försäkringstjänst AB, ett företag som levererat digitala tjänster till försäkringsbranschen sedan 2011.

Belivia grundades 2011 med grundidén att sälja en digital och realtidsbaserad process vid nyteckning av riskförsäkring. Denna strävan har inte förändrats däremot har ambitionen vidgats. Vi har vår bakgrund inom digitala hälsodeklarationer och skadeanmälan, integritet och säkerhet är därför starka ledord inom Belivia.

Läs mer om oss och våra andra tjänster på www.belivia.se