Glöm gamla pappersblanketter – använd istället en helt digital process direkt i mobilen.

Nu finns digitalt samtycke som en tjänst  för att hämta in journal-kopior från vårdinrättningar. Tjänsten är etablerad och känd bland vårdinrättningarna. Effekterna är flera, så som eliminerad pappersförbrukning, kortare ledtider och minskad administration.

Så fungerar det:

 • Nytt samtycke

  Försäkringsbolaget får behov av att se ett utdrag ur din journal vid t.ex. nytecknade av försäkring eller anmäld skada

 • Anledning

  Innan ett utdrag hämtas från vårdinrättning behöver du signera ett Samtycke

 • Notifikation

  SMS och mail skickas till dig med information om varför försäkringsbolaget behöver ett samtycke

 • Granska

  Du loggar in med BankID och granskar försäkringsbolagets behov av en journalkopia

 • Signera

  Om du samtycker till att försäkringsbolaget hämtar ett utdrag till din journal godkänner du genom att signera med BankID direkt i tjänsten

 • Klart

  Samtycket är nu signerat och skickas till försäkringsbolaget. Det finns även möjlighet för dig att ladda ner en PDF kopia av samtycket

Det är bara behöriga personer inom försäkringsbolaget som kan administrera ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke eller ändra någon uppgift kontaktar du ditt försäkringsbolag.