Vi hjälper försäkringsbolag att digitalisera alla typer av samtycken och fullmakter

Tjänsten erbjuds till företag som har behov av att hämta in samtycken från deras kunder. Idag har tjänsten stöd för att inhämta samtycke till journalinhämtning som kan behövas vid skadereglering eller riskbedömning. Utveckling pågår för att stödja fler processer kring samtycken och fullmakter.

Utveckling av digitaltsamtycke.se sker med fokus på ”mobile first” med responsiva gränssnitt. I ambitionen finns också att upprätta digitala gränssnitt till alla parter och intressenter för uppnå maximal digitalisering.

Enkelt att komma igång för försäkringsbolagen med minimal implementation, ingen teknisk kunskap behövs för att använda eller förvalta tjänsten. Ni kan vara igång redan imorgon!

Hör av er till oss för att veta mer!

För vårdinrättningar

Vid genomförandet måste försäkringsbolagen följa de regler som återfinns i bland annat Försäkringsavtalslagen (FAL). Enligt försäkringsavtalslagen är försäkringsbolag skyldiga att, till följd av en så kallad kontraheringsplikt, genomföra medicinsk riskbedömning. Försäkringsbolagen är även skyldiga att skyndsamt genomföra skadereglering för inkomna skadeanmälningar. För att kunna genomföra detta på ett lagenligt sätt kan komma att behövas medicinska journaler och liknande underlag.

För att kunna rekvirera dessa krävs att försäkringsbolaget inhämtar kundens fullmakt/samtycke.

Digitaltsamtycke.se är en tjänst till försäkringsbolagen för att på ett säkert, kundvänligt och effektivt sätt inhämta kunden samtycke.

Det är försäkringsbolagen som styr innehållet i tjänsten, allt från utseende av e-post till själva utformningen av samtycket och dess villkor.

Försäkringsbolagen hanterar information och data om kunden enligt GDPR och andra gällande riktlinjer inom försäkringsbolaget.

Kan er vårdinrättning ta emot förfrågan digitalt? Hör av er till oss så hjälper vi er att minska pappersförbrukningen och även digitalisera förfrågan (fysiska brevet) från försäkringsbolaget till er.