Klart

Samtycket är nu signerat och skickas till försäkringsbolaget. Det finns även möjlighet för dig att ladda ner en PDF kopia av samtycket