Anledning

Innan ett utdrag hämtas från vårdinrättning behöver du signera ett Samtycke